Галузь 21 «Ветеринарія»
Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина».
Кваліфікація - молодший спеціаліст з ветеринарної медицини