Педагогічний колектив

Колектив ентузіастів-однодумців

Якісна освіта з гуманним спрямуванням - це насамперед високопрофесійні педагогічні кадри.

Аналіз кадрового забезпечення свідчить про те, що з кожним навчальним роком спостерігається підвищення професійного рівня педагогів.

Сьогодні в коледжі працює 25 викладачів: 23 - з вищою педагогічною освітою (92%), 9 з них мають вищу кваліфікаційну категорію (36%), 2 - звання «старший викладач» (8%), 2 - звання «викладач-методист» (8%), 2 - нагороджені знаком «Відмінник освіти України» (8%), 2 - знаком «Відмінник аграрної освіти» (8%), 2 - нагороджені трудовою відзнакою «Знак Пошани» (8%).

Наш педагогічний колектив - це творча співдружність ентузіастів, які прагнуть, розвиваючи і примножуючи традиції попередніх поколінь, йти шляхом оновлення, модернізації навчально-виховного процесу. Очолює його справжній генератор нових ідей, талановитий організатор їх практичного втілення Гордієнко Григорій Миколайович.

4 викладачів (Гордієнко В.П., Лелека Н.О., Кондратюк О.В., Паценко О.В.) є випускниками Компаніївського ветеринарного технікуму, а тому гостро відчувають особисту відповідальність за збереження кращих традицій і прагнуть зробити свій внесок у їх подальший розвиток і збагачення.

У нашому педагогічному колективі вдало поєднуються мудрість і досвід майстрів з енергією, завзяттям, ініціативою молодих викладачів.

Колектив працює над проблемою «Впровадження в навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій; поєднання професійного становлення студентів з формуванням всебічно-розвиненої соціально-активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації».

З метою зростання фахової майстерності викладачів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем коледжу організовано роботу 3-х циклових комісій, методоб'єднання кураторів навчальних груп, затверджено проблеми, над якими працюють циклові комісії.

Педагогічний колектив коледжу спрямовує свою роботу на створення належних умов для якісного засвоєння студентами навчального матеріалу, для розвитку здібностей і формування особистості.

Викладачам притаманні високий професіоналізм, постійний новаторський пошук, фантазія і творчість.

Їх педагогічна майстерність розкривається в творчому використанні ефективних методів і сучасних засобів педагогічної взаємодії з студентами у кожній конкретній навчально-виховній ситуації.